5 listopada 1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, który w dniu 17 kwietnia 2007 r. został zakończony na szczeblu diecezjalnym. Zgodnie z życzeniem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza dalszym przebiegiem procesu wobec Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ma się zajmować wyłącznie Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (dekret z dnia 16 kwietnia 2007 r.).

Do Księży Jezuitów zatem należy także troska o czystość kultu prywatnego Służebnicy Bożej. Jakiekolwiek inne osoby i organizacje nie są upoważnione do występowania w tej sprawie, bez zgody przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

W związku z zakończonym procesem beatyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym i przekazaniem dokumentacji do Kongregacji ds. kanonizacji, pragniemy zachęcić wiernych do modlitwy o cud potwierdzający świętość i misję tej Apostołki Bożego Serca.


Drodzy Czciciele Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny!

     Niniejszym listem pragnę poinformować o stanie obecnym przebiegu procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny
Sprawa procesu postępuje znacznie do przodu. Opracowaną przeze mnie i wydrukowaną w Rzymie książkę na temat Sł. Bożej Rozalii przeczytało już sześciu historyków i oceniło bardzo pozytywnie. Ich uwagi zostały dołączone do mojej książki i wraz z ich uwagami została już wydrukowana druga książka która zostanie przekazana teologom i Księżom Kardynałom. Prośmy Dobrego Boga, by te kolejne recenzje przebiegły równie szybko, jak praca historyków, aby mógł się zebrać kongres na temat heroiczności cnót Służebnicy Bożej, co jest istotnym warunkiem decyzji o beatyfikacji.

     Dotychczasowe należności finansowe zostały uregulowane (15.000 euro) dzięki ofiarności Czcicieli Służebnicy Bożej, którzy nadsyłali swoje ofiary na podane poniżej konto bankowe. Starałem się za każdą wpłatę wysłać podziękowanie. Jeśli kogoś pominąłem ponawiam wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
     Teraz pozostaje nam gorąca modlitwa o cud. Cud uzdrowienia dziecka-wcześniaka, o którym pisałem nie został uwzględniony, ponieważ zdarzyły się już wcześniej podobne fakty, wprawdzie niewytłumaczalne medycznie, ale ten nasz nie był jedynym, wyjątkowym, dlatego nie mógł być brany pod uwagę.
     Na ogłoszenie heroiczności cnót trzeba będzie – według informacji z Rzymu, czekać do roku a może i nieco dłużej. Mam nadzieję, że wymodlimy przyspieszenie tego faktu.
Wysłuchanych łask, wprost cudów za wstawiennictwem Sł. Bożej Rozalii jest mnóstwo, ale brakuje przy nich dokładnych udokumentowań lekarskich, to znaczy, że coś stało się i jest niewytłumaczalne według dzisiejszego stanu nauk medycznych. Zatem mobilizacja modlitwy jest konieczna.

     Każdego 19 dnia miesiąca odprawiamy w Bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie o godz. 16.30 Mszę świętą w intencji beatyfikacji Służebnicy Bożej, podczas której polecamy Sercu Jezusa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej wszystkie sprawy Czcigodnych Czcicieli i Ofiarodawców, a jednocześnie modlimy się o ważne potwierdzenie z nieba świętości Rozalii, czyli o ewidentny cud.
                                                                                                                                                             Ks. Władysław Kubik SJ
Numer konta na cele kultu:
41 1240 2294 1111 0010 0784 2512
Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, Mały Rynek 8,  31-041 Kraków
 

Wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny prosimy zgłaszać na adres:

Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny
Księża Jezuici
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Osobom pragnącym udzielić pomocy materialnej w toczących się pracach procesowych podajemy numer konta:

41 1240 2294 1111 0010 0784 2512
Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej
Mały Rynek 8
31-041 Kraków