W dniach od 6-7 czerwca odbyło się w Krakowie sympozjum z okazji 65 rocznicy śmierci Sł. Bożej Rozalii Celakówny, zorganizowane przez WSFP "Ignatianum". Temat przewodni sympozjum: "Rozalia Celakówna wzorem dla pracowników Służby Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny prosimy zgłaszać na adres:

Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny
Księża Jezuici
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Osobom pragnącym udzielić pomocy materialnej w toczących się pracach procesowych podajemy numer konta:

41 1240 2294 1111 0010 0784 2512
Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej
Mały Rynek 8
31-041 Kraków