Życiorys

Służebnica Boża Rozalia Celakówna urodziła się 19 września 1901 r. we wsi Jachówka oddalonej ok. 5 km od Makowa Podhalańskiego. Była najstarszym dzieckiem spośród ośmiorga rodzeństwa. Już w szóstym roku życia po niezasłużonej karze fizycznej, kiedy to swoje cierpienie ofiarowała Bogu, doznała pierwszego przeżycia mistycznego, głębokiego wewnętrznego spotkania z Panem Jezusem.
     Do Krakowa przybyła w sierpniu 1924 r., a w kwietniu 1925 roku przyjęto ją do pracy w Szpitalu św. Łazarza najpierw na oddziale chirurgicznym, a po dwu miesiącach przeniesiono na oddział chorób skórno-wenerycznych. Tutaj w pierwszym dniu pracy wśród chorych podczas modlitwy usłyszała wewnętrzne zapewnienie, że z woli Bożej jest to miejsce dla niej przeznaczone. I tutaj poprzez kolejne wydarzenia Jezus przygotowywał ją do coraz głębszego oddania się Jemu i umiłowania cierpienia, poprzez które dokonywało się w niej coraz doskonalsze zjednoczenie z Jezusem, a Rozalia stawała się coraz bardziej podatnym narzędziem do wypełnienia powierzonej jej przez Jezusa misji. Służebnica Boża Rozalia jest szczególnie bliska Bazylice Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie. Jest Apostołką Bożego Serca.

Zmarła 13 września 1944 roku o godzinie 2 nad ranem.