W dniach od 6-7 czerwca odbyło się w Krakowie sympozjum z okazji 65 rocznicy śmierci Sł. Bożej Rozalii Celakówny, zorganizowane przez WSFP "Ignatianum". Temat przewodni sympozjum: "Rozalia Celakówna wzorem dla pracowników Służby Zdrowia.