Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce 3 czerwca 2016

W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa w tym roku nowy proboszcz parafii Jachówka ks Stanisław Maślanka zaprosił ks prof Władysława Kubika wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł Bożej Rozalii Celakówny do wygłoszenia kazań podczas Mszy świętych w tym uroczystym dniu.

ks prof Władysław Kubik pierwszy z lewej, Najświętszy Sakrament niesie proboszcz parafii Jachówka ks Stanisławponiżej kazanie ks prof Władysława Kubika wygloszone na Mszy św porannej

Kazanie ks prof Władysław Kubik JachówkaNa działce rodzinnej Rozalii Celakówny ; od lewej p. Marianna Celak, sekretarz Dzieła Jacek Suder, ks prof Władysław Kubik oraz członek Dzieła p.Augustyn Mardyła


źródło: http://nspj.jezuici.pl/