5 listopada 1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, który w dniu 17 kwietnia 2007 r. został zakończony na szczeblu diecezjalnym. Zgodnie z życzeniem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza dalszym przebiegiem procesu wobec Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ma się zajmować wyłącznie Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (dekret z dnia 16 kwietnia 2007 r.).

Do Księży Jezuitów zatem należy także troska o czystość kultu prywatnego Służebnicy Bożej. Jakiekolwiek inne osoby i organizacje nie są upoważnione do występowania w tej sprawie, bez zgody przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

W związku z zakończonym procesem beatyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym i przekazaniem dokumentacji do Kongregacji ds. kanonizacji, pragniemy zachęcić wiernych do modlitwy o cud potwierdzający świętość i misję tej Apostołki Bożego Serca.

Trudna droga. Rozalia Celakówna Apostołka Miłości objawionej w Sercu Jezusa


Autor ks. prof. Władysław Kubik SJ

Data wydania 2014

Stron 284+16 ilustracje
Format 124×194 mm
Oprawa miękka
Wydawnictwo WAM

 

Spis treści:


ROZDZIAŁ I

Środowisko rodzinne Rozalii Celakówny pierwszym miejscem jej dojrzewania do świętości ….. 21
1. Jachówka – wieś rodziny Celaków oraz miejsce zdobywania podstaw wychowania religijnego ich córki Rozalii ….. 21
2. Pierwsza Komunia święta Rozalii, podjecie pracy nad sobą i pierwsze doświadczenia mistyczne ….. 38
3. Początek trudnych duchowych doświadczeń zwłaszcza ciemnej nocy ….. 56

 


ROZDZIAŁ II

Praca w Szpitalu św. Łazarza – kroczenie drogą realizacji woli Bożej potwierdzone przez wizje ….. 65

1. Poszukiwane miejsca realizacji woli Bożej – Szpital św. Łazarza i Siostry Klaryski ….. 67
2.Trzy wizje potwierdzające pracę w szpitalu św. Łazarza jako miejsce realizacji woli Bożej ….. 77
2.1. Wizja „Ecce Homo” – potwierdzenie woli Bożej ….. 78
2.2. Wizja – spotkanie we śnie ze znajomą karmelitanką ….. 81
2.3. Wizja Monstrancji na wodzie ….. 83
3. Realizacja trzech wezwań wyrazem największego umiłowania Boga ….. 85


3.1. Powołanie do heroicznego umiłowania Boga przez cierpienie ….. 87

3.2. Powołanie do heroicznego umiłowania bliźnich ….. 103

3.3. Wezwanie do modlitwy za kapłanów ….. 110

ROZDZIAŁ III

Intronizacja – Królowanie Boskiego Serca Jezusa w sercu każdego Polaka i całego Narodu – ratunkiem dla Polski” ….. 121

1. Wizje dotyczące II wojny światowej oraz wezwanie do Intronizacji ….. 124

2. Wezwanie do modlitwy i ofiary wynagradzającej dla dzieła Intronizacji oraz związana z nią wizja ….. 139

3. Pozostałe przeżycia wewnętrzne Rozalii podczas II wojny światowej ….. 146

4. Związek wizji Rozalii Celak z powstaniem Dzieła osobistego poświęcenia się Sercu Jezusowemu ….. 149


ROZDZIAŁ IV

Szczególne wartości w życiu Rozalii ….. 161

1. Modlitwa w życiu Rozalii ….. 161

2. Umiłowanie Najświętszej Maryi Panny ….. 164

3. Umiłowanie św. Józefa ….. 172

4. Poznanie tajemnicy Wcielenia – Umiłowanie Trójcy Świętej ….. 174


ROZDZIAŁ V

Odejście Rozalii Celakówny do domu Ojca, jej pogrzeb i proces kanonizacyjny ….. 181

1. Choroby zapowiadające odejście Rozalii Celakówny do Boga ….. 182

2. Błogosławiona śmierć i pogrzeb Rozalii Celakówny ….. 187

3. Przebieg procesu kanonizacyjnego Sł. Bożej Rozalii Celakówny ….. 188

 

ROZDZIAŁ VI

Świadectwa heroiczności cnót Sł. Bożej Rozalii Celakówny ….. 199


ROZDZIAŁ VII

Podziękowania za wysłuchane prośby i otrzymane łaski ….. 227

1. Otrzymanie pracy ….. 228

2. Otrzymanie mieszkania ….. 239

3. Odzyskane zdrowie ….. 241

4. Szczególne łaski ….. 267

Słowo na zakończenie ….. 279

Ilustracje ….. 285

Wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny prosimy zgłaszać na adres:

Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny
Księża Jezuici
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Osobom pragnącym udzielić pomocy materialnej w toczących się pracach procesowych podajemy numer konta:

41 1240 2294 1111 0010 0784 2512
Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej
Mały Rynek 8
31-041 Kraków