Sympozjum - Rozalia Celakówna wzorem

W dniach od 6-7 czerwca odbylło się w Krakowie sympozjum z okazji 65 rocznicy śmierci Sł. Bożej Rozalii Celakówny, zoorganizowane przez WSFP "Ignatianum". Temat przewodni sympozjum: "Rozalia Celakówna wzorem dla pracowników Służby Zdrowia.


Zobacz:

Program Sympozjum

Relacja wideo