5 listopada 1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, który w dniu 17 kwietnia 2007 r. został zakończony na szczeblu diecezjalnym. Zgodnie z życzeniem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza dalszym przebiegiem procesu wobec Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ma się zajmować wyłącznie Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (dekret z dnia 16 kwietnia 2007 r.).

Do Księży Jezuitów zatem należy także troska o czystość kultu prywatnego Służebnicy Bożej. Jakiekolwiek inne osoby i organizacje nie są upoważnione do występowania w tej sprawie, bez zgody przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

W związku z zakończonym procesem beatyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym i przekazaniem dokumentacji do Kongregacji ds. kanonizacji, pragniemy zachęcić wiernych do modlitwy o cud potwierdzający świętość i misję tej Apostołki Bożego Serca.

Wiadomości

Obecny stan przebiegu procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny


Drodzy Czciciele Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny!

     Niniejszym listem pragnę poinformować o stanie obecnym przebiegu procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny
Sprawa procesu postępuje znacznie do przodu. Opracowaną przeze mnie i wydrukowaną w Rzymie książkę na temat Sł. Bożej Rozalii przeczytało już sześciu historyków i oceniło bardzo pozytywnie. Ich uwagi zostały dołączone do mojej książki i wraz z ich uwagami została już wydrukowana druga książka która zostanie przekazana teologom i Księżom Kardynałom. Prośmy Dobrego Boga, by te kolejne recenzje przebiegły równie szybko, jak praca historyków, aby mógł się zebrać kongres na temat heroiczności cnót Służebnicy Bożej, co jest istotnym warunkiem decyzji o beatyfikacji.

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce 3 czerwca 2016

W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa w tym roku nowy proboszcz parafii Jachówka ks Stanisław Maślanka zaprosił ks prof Władysława Kubika wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł Bożej Rozalii Celakówny do wygłoszenia kazań podczas Mszy świętych w tym uroczystym dniu.

Czytaj więcej...

„Rozalia Celakówna – historia życia” autor Henryk Bejda

Żyła krótko, ale niezwykle ofiarnie, bezgranicznie posłuszna Bożej woli. Kochała Boga, bliźnich i Polskę. Doznawała objawień Jezusa, Maryi, świętych i dusz czyśćcowych. Bóg powierzył jej misję ratowania Polski i świata. Poznaj życie, czyny, myśli i słowa służebnicy Bożej Rozalii Celakówny – krakowskiej pielęgniarki, apostołki Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego, ujęte w atrakcyjnej formie w najpełniejszej – jak dotąd – biografii. W jej życiu były bowiem fakty i tajemnice, o których jeszcze nie wiesz…


Autor: Henryk Bejda
ISBN: 978-83-7569-630-1
Oprawa: miękka
Liczba stron: 432
Format: 145×203
Data wyd.: 2014

TRUDNA DROGA Rozalia Celakówna Apostołka Miłości objawionej w Sercu Jezusaautor ks prof Władysław Kubik SJ

data wydania 2014

stron 284+16 ilustracje
format 124×194 mm
oprawa miękka
wydawnictwo WAM

Czytaj więcej...

Uwaga! Od września 2015 ulega zmianie termin Mszy św w intencji beatyfikacji Rozalii CelakównyOd września 2015 ulega zmianie termin Mszy św w intencji beatyfikacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.Od września Msza św będzie odprawiana 19 dnia każdego miesiąca o godz. 16,30 (zamiast jak dotychczas 13 dnia miesiąca) w bazylice Najśw. Serca Jezusowego u Ojców Jezuitów w Krakowie przy ul.Kopernika 26

Comiesięczne spotkania z wicepostulatorem procesu w uczelni Ignatianum po Mszy św odbywają się także w nowym terminie czyli każdego 19 dnia miesiąca.
Każdego 19 dnia miesiąca odprawiamy w Bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie o godz. 16.30 Mszę świętą w intencji beatyfikacji Służebnicy Bożej, podczas której polecamy Sercu Jezusa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej wszystkie sprawy Czcigodnych Czcicieli i Ofiarodawców, a jednocześnie modlimy się o ważne potwierdzenie z nieba świętości Rozalii, czyli o ewidentny cud.
Wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny prosimy zgłaszać na adres:

Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny
Księża Jezuici
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Osobom pragnącym udzielić pomocy materialnej w toczących się pracach procesowych podajemy numer konta:

41 1240 2294 1111 0010 0784 2512
Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej
Mały Rynek 8
31-041 Kraków